A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020 (XI.25.) Korm. rendelet.

2020. november 25-én megjelent, hatályba viszont csak 2021. január 1-jén lép a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020 (XI.25.) Korm. rendelet. Az alábbiakban ennek a rendeletnek a főbb tartalmáról válogattunk információkat. Természetesen ez a rövid írás nem fogja át a jogszabály teljes szövegét és nem helyettesíti a személyre szabott tanácsadást.

Lakhatási körülményeik javítására, a központi költségvetésből egy alkalommal, vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylők, (az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként). A támogatás legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető, mértéke a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de maximum 3.000.000,- Ft. Igénybevételének feltétele, hogy az igénylő (együttes igénylők esetén legalább az egyikük) a társadalombiztosítási törvény szerint biztosított legyen vagy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősüljön és egy évre visszamenőlegesen megfeleljen a rendeletben felsorolt további feltételek egyikének.
Az igénylőnek, illetve kiskorú gyermekének az érintett lakásban legálabb 50%-os tulajdoni hányaddal, és ott – kevés kivételtől eltekintve – minimum egy éve lakóhellyel kell rendelkeznie. Természetesen lehetőség van osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetében is igényelni a támogatást.
A rendelet tételesen felsorolja, hogy mely építési tevékenységekhez igényelhető támogatás, ilyen többek között közművek bevezetése, kiépítése; fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése; szigetelés; napkollektor és napelem telepítése, cseréje; belső tér felújítása; kerítés építése; kocsibeálló kialakítása; beépíthető bútor beépítése.
A rendelet célja az ágazat fehérítése is, ezért az igénylő kizárólag számlával igazolt anyagköltséget, valamint számlával igazolt és 2021. január 1-jét követően megkötött vállalkozási szerződés alapján végzett vállalkozói díjat jogosult elszámolni, a vállalkozóra pedig adatszolgáltatási kötelezettség hárul. A CSOK rendelet is módosul, ugyanazt a számlát vagy a CSOK vagy az otthonfelújítási támogatás rendszerében lehet elszámolni.
A támogatást az építési tevékenység befejezését és a kapcsolódó számlák kifizetését követő 60 napon belül lehet igényelni a Kincstár által megadott formanyomtatványon, melyhez az adott felújításhoz kapcsolódó és igénylői jogosultságot igazoló dokumentumokat csatolni kell majd. A Kincstár 30 napos határidő alatt dönt, és amennyiben a támogatásra való jogosultságot megállapítja, támogatói okiratot állít ki, majd 5 napon belül folyósítja a támogatást.
A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult ellenőrizni a támogatás igénybevételének jogszerűségét, jogosulatlan igénybevétel esetén az igénylőnek kamattal növelt összeget kel visszafizetnie. 

A rendelet teljes szövege itt érhető el.

Vélemény, hozzászólás?