Csapatunk

dr. Kollár Melinda

Fontosnak tartom a folyamatos és egyenes kommunikációt, és az ügyek békés rendezésére törekszem.

Bemutatkozás

Joggal fordulhat hozzánk!

2004-ben szereztem jogász diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol több éven keresztül tanultam emelt óraszámban környezetjogi tárgyakat. “A genetikailag módosított élelmiszerek és a fogyasztó információhoz való joga” című szakdolgozatommal az Országos Felsőoktatási Környezettudományos Diákkonferencián különdíjat nyertem.

Az egyetemi évek után több kitérőt tettem, dolgoztam HR területen, később angol nyelvtanárként, majd – visszatérve a jogi pályára – tapasztalatot szereztem ügyvédjelöltként egy kis budapesti ügyvédi irodában, majd a környezetjog területén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen. 2009-ben végeztem a BGF Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács szakán angol nyelven és több éven keresztül vállaltam jogi szövegek fordítását.

Jelenleg egyéni ügyvédként dolgozom a Mravik és Kollár Ügyvédi Irodával együttműködve.
Célom, hogy ügyfeleim és köztem bizalmon alapuló együttműködés alakuljon ki. Hiszek abban, hogy az ellentéteket nem peres eljárás keretei között, hanem megegyezésre jutva jobb megoldani. Ezért is tanulok jelenleg mediációt. Jelenleg az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében Családjogi szakjogász képzésen veszek részt.

Szakterületek: ingatlanjog, elbirtoklást érintő ügyek, öröklési jog, családjog

Nyelvismeret: angol