Termőföldek adásvétele – a vevő nyilatkozatai, folyamat

A termőföldek adásvételéről szóló sorozatunk 2. részében megvizsgáljuk, a vevőnek milyen nyilatkozatokat kell tennie a szerződésben, és miért bonyolultabb a termőföldek adásvétele más ingatlanokéhoz képest.

A vevő nyilatkozatai

A vevőnek az adásvételi szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy nem lépi át az előző blogbejegyzésben említett, a birtokmaximumra és földszerzési maximumra vonatkozó mennyiségi korlátokat. A vevőnek vállalnia kell azt is, hogy a termőföldet saját maga műveli, másnak azt nem engedi át és a megszerzéstől számított legalább 5 évig más célra nem hasznosítja.

A fentieken túl annak is szerepelnie kell a szerződésben, hogy a vevőnek nincs semmilyen korábbi, földhasználattal kapcsolatos díj- vagy egyéb tartozása, illetve a megelőző 5 évben nem állapították meg azt, hogy a szerzési korlátozások megkerülésével kötött jogügyletet.

A termőföld adásvételi szerződés kifüggesztése, jóváhagyása

A termőföld adásvételi szerződés „életútja” is eltér a többi ingatlan adásvételi szerződésétől.

A szerződés aláírása után egyrészt egy több körös hatósági jóváhagyást kell beszerezni, másrészt a szerződés kifüggesztésével az elővásárlásra jogosultaknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy elővásárlási jogukkal élhessenek.

Az alábbiakban ezek folyamatát ismertetjük röviden.

A szerződéskötést követően az eljáró ügyvéd megküldi a szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv részére, ahol első körben azt vizsgálják, hogy a szerződés a formai követelményeknek megfelel-e.

Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a szerződést formai szempontból elfogadhatónak találja, azt megküldi az illetékes jegyzőnek kifüggesztésre. A kifüggesztés 60 napig tart, a jegyző így közli az adásvételt az elővásárlásra jogosultakkal, akiknek ebben az időben lehetőségük van elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot tenni.

A 60 nap leteltét követően a jegyző a szerződést visszaküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Ha érkezett elővásárlási jog gyakorlására irányuló nyilatkozat, azt is melléki hozzá.

A mezőgazdasági igazgatási szerv második körben már tartalmi szempontból is ellenőrzi a szerződést. Ekkor vizsgálják, hogy a vevőnek van-e földműves minősítése, a szerződésben szerepelnek-e a kötelező nyilatkozatok és vállalások, illetve ellenőrzik az elővásárlási jog gyakorlására irányuló jognyilatkozatokat.

A folyamatba itt lép be a helyi földbizottság, amely szintén véleményezi a vevő és az elővásárlásra jogosultak tulajdonszerzését.

Ha a hatóság mindent rendben talál, a szerződést jóváhagyja és záradékolja, majd visszaküldi az eljáró ügyvédnek, aki azt benyújtja a földhivatalba, hogy a tulajdonjog változás az ingatlan-nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön.

Érdekességek

Termőföld esetén a szerződés egy példányát egy speciális, biztonsági kellékekkel rendelkező, ún. zöld papíron kell benyújtani. Ha több lapból áll a szerződés, az ügyvédnek úgy kell összefűznie a lapokat, hogy a szerződés sérelem nélkül ne legyen megbontható.

A kifüggesztéssel a szerződés anonimizált példánya bárki számára megismerhetővé válik a https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/ honlapon, illetve az illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján.

A fent leírt folyamat általában 6-12 hónapot vesz igénybe.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, jogi tanácsadásnak nem minősül. Konkrét ügyben, kérjük, egyeztessen időpontot személyre szabott tanácsért.

Kapcsolat


Képek forrása:
Image by standret on Freepik
Image by Oleksandr Ryzhkov on Freepik