Szakterületek

Öröklési jog

A törvényes öröklési rend ismerete, szükség esetén végrendelet tétele jelentősen megkönnyítheti a jövébeni örökösök, az Ön szerettei helyzetét egy egyébként is nagyon nehéz időszakban.

A szakterületről

Az öröklési jogról bővebben

A tévhitek, városi legendák jogterülete, amellyel – legalább egy tanácsadás erejéig – szinte mindenkinek érdemes foglalkoznia, de senki sem szívesen kezd neki. Egy kellő időben megtett végrendelet családokat menthet meg a széteséstől, a végrendelet hiánya teljes családi vagyonok elvesztéséhez vezethet. Ez a jogterület sajátosan átértelmezi a “Sosem túl késő!” fordulat jelentéstartalmát.

Jellemző jogi szolgáltatásaink öröklési jogi ügyletek kapcsán az alábbiak:

  • öröklési, tartási, életjáradéki szerződések elkészítése, véleményezése, az ügylethez kapcsolódóan földhivatal előtti képviselet,
  • tanácsadás törvényes örökléssel kapcsolatban felmerülő kérdésekben (öröklési sorrend, törvényes örökös megállapítása, ági öröklés, özvegyi jog, kötelesrész, kizárás az öröklésből, kitagadás, stb.),
  • végrendeletek elkészítése, tanácsadás végrendeletet érintő kérdésekben (mit tartalmazzon a végrendelet, végrendelet megtámadása), végrendeletek letétbe helyezésével kapcsolatos ügyintézés,
  • képviselet hagyatéki eljárásban a jegyző, ill. a közjegyző előtt,
  • hagyatéki hitelezői igény kezelése,
  • hagyatéki tartozást érintő tanácsadás,
  • általános tanácsadás öröklést érintő kérdésekben.